Blogg

Så här gör du det svårare för inbrottstjuvar

Att drabbas av inbrott är traumatiskt på olika många sätt. Dels för att känslan av att någon varit inne i hemmet. Dels för att man blir av med värdefulla tillhörigheter. En god nyhet är att bostadsinbrotten minskar sett över tid.

År 2021 anmäldes cirka 12 500 bostadsinbrott vilket är en minskning mot tidigare år. Sen år 2012 har antalet anmälda inbrott minskat med runt 40 % och störst minskning står villainbrotten för.

1. Kassaskåp skyddar värdefulla saker

I ett kassaskåp går det att förvara många olika värdefulla saker. Från kontanter till värdehandlingar, dokument, smycken och viktig datamedia. Förutom att göra det svårare för inbrottstjuvar är det även ett skydd vid brand. Det finns brandsäkra kassaskåp som skyddar mot både stöld och vid inbrott. Ett mindre kassaskåp går även att gömma på många olika sätt. Vissa går även att förankra för att göra det svårare att ta med sig.

2. Godkända lås och inbrottslarm

En villaägare kan skydda bostaden genom att vara noga med att installera godkända lås. Det är ofta även ett krav från försäkringsbolaget. Tänk även på att förstärka eventuella altandörrar och fönster. Det finns även speciella fönsterlås för extra förstärkning. Ett inbrottslarm avskräcker inbrottstjuvar från att försöka bryta sig in.

3. God grannsamverkan

En fungerande grannsamverkan är ett bra sätt att förebygga brott. Det finns bland annat olika samarbeten mellan polis och boende i olika former. Det kan vara även att samverka med olika aktörer som brottsförebyggande råd och bostadsbolag. Förutom att förhindra inbrott i bostäder kan det minska andra typer av brott.

4. När du ska resa bort

Det bästa är att det syns så lite som möjligt att bostaden står tom. Har ni bra grannsamverkan är det bra att meddela grannar om att du ska resa bort. Installera gärna timers på lampor så det lyser lite då och då. Det är även bra att undvika att skylta med resor på sociala medier.

Låt någon ta hand om posten så att brevlådan inte avslöjar att du är bortrest. Vintertid är det bra om du kan få hjälp att skotta och göra spår i snön. Sommartid kan du be någon klippa gräset.