View Sidebar
Bra budget och prognos system

Bra budget och prognos system

28/01/2015 04:50Comments are Disabled

MU443-budget och prognos

Ibland önskar man att man hade förmågan att se in i framtiden. Att kunna förutse vilka trender som kommer att bli moderna och hur den teknologiska utvecklingen kommer att se ut. Men eftersom det inte finns någon som har denna förmåga så får man istället förlita sig på andra saker. Först och främst har man två mycket viktiga ingredienser för att kunna veta vad man ska satsa på i sitt företag.

Till att börja med behöver man ett riktigt bra budget och prognos system. Ett som tillåter att man samlar ihop data från olika håll och kanter för att sedan kunna sammanställa dem till en rapport. Eller flera, det här är ett pågående arbete som man ständigt måste vara alert för. Man tar alla de olika avdelningarna eller delarna av sitt företag och ser hur de är relaterade med varandra, och vad det är som fungerar bäst. Sedan gäller det att satsa på att följa med i utvecklingen och se var man ska lägga ner lite extra ansträngning.

Med ett bra budget och prognos system kan man också hela tiden hålla ett öga på den inbördes kommunikation och påverkan som finns. Som ett exempel kan man nämna att om inte lager och fakturering ligger jämna steg med försäljning och annonsering så kommer det att bli problem. Man kommer inte att kunna uppfylla de löften man ger till kunderna, vare sig de är direkta eller indirekta. Därför måste alla länkar av kedjan vara lika starka, annars måste man koncentrera en del av sina resurser på att få allt upp till ytan igen.

Så när man använder ett budget och prognos system måste man kunna lägga in all den information som krävs för att kunna fatta ett informerat beslut. För att visa för de andra i gruppen hur man tänker och vad man tror är det bästa att göra ska man kunna iordningställa grafer och uppställningar som klart visar det man vill få fram. Det är mycket vanligt idag att alla bidra på ett eller annat sätt till beslutsfattningen. Man forskar och analyserar för sig själv, diskuterar sedan vad alla har kommit fram till och fattar slutligen ett någorlunda unisont beslut.

Den andra delen av att kunna fatta bra beslut och se in i framtiden är förmågan att tyda och läsa de siffror man har framför sig. En del har en naturlig talang här, medan andra förlitar sig på systemet. Ytterligare en anledning till att se till att man har det bästa som finns.

Comments are closed