Allmänt

Skandal över städning på hotell

Det blev stora skriverier när Scandic nyligen annonserade att de skulle minska på städningen. De menar att en städning som sker när gästen lämnar räcker. Gäster som stannar mer än en natt får därför hålla efter rummen själva. En av anledningarna till beslutet sägs vara städningens miljöpåverkan. Inte allt för sällan används starka rengöringsmedel för hotellstädningar.

Branschexperter är dock rädda för att detta ska få en negativ effekt. Gästerna på hotellet får i och med beslutet en större valfrihet. De kan exempelvis beställa extrastädning på obekväma arbetstider. Scandics beslut kan i själva verket ha att göra med kostnadsbesparingar. Det finns i vilket fall ingen brist på duktiga städfirmor. För bra städning ska du kontakta https://www.stadarna.se/har-finns-vi/

Hotellstädning – en redan utsatt bransch

Fackförbunden som representerar hotellstädarna har gjort flera arbetsmiljöundersökningar. Utfallet av dessa undersökningar är inte allt för sällan negativa. Arbetarna upplever att de har en svår arbetsmiljö.

  • Många hotellstädare upplever en ständig tidsbrist på arbetsplatsen. Varje dag möts de av höga krav i form av antalet rum de måste städa. De rapporterar vidare att det inte finns utrymme för att göra ett ordentligt arbete. 
  • Personer som arbetar deltid rapporterar också om de svåra arbetsförhållandena. De kan exempelvis ha skrivit upp sig för att kunna arbeta ett visst antal timmar. I slutet av månaden kan de dock konstatera att de har blivit tvungna att arbeta mer än utlovat. Att arbeta heltid inom branschen är enligt många en ohållbar situation.
  • Den hårda arbetsmiljön leder i längden till utbrändhet och fysiska problem. Städarna rapporterar främst om problem med leder. Ryggen är dock den delen av kroppen som tar mest stryk.
  • Slutligen kunde undersökningen visa att kraven tenderar att öka. Cheferna har kompenserat med möjligheten att inte städa så noggrant som innan. Många accepterar dock inte den här lösningen på grund av deras arbetsmoral.

Branschexperter menar att en lämplig sysselsättningsgrad är 75%. De menar vidare att fler måste anställas istället för att kräva mer av den befintliga personalen. Detta är en bra lösning då majoriteten av Sveriges städer har städfirmor med tillgänglig personal. Många ser efter Städarna i Jönköping.

Branschens diskrimineringsproblematik

Det är givetvis Viktigt att inte slarva med städning av hotell, men vad händer om städarna inte kan utföra sitt arbete? I den tidigare citerade branschrapporten kunde de även se omfattande diskriminering. Detta gällde främst de kvinnliga medarbetarna. 

Den största diskrimineringen var av sexuell karaktär. Ungefär var tionde medarbetare vittnade om att ha blivit utsatt för sexuella trakasserier under arbetstid. Tyvärr visade inte rapporten hur dessa kvinnor hade gått vidare med det inträffade. Fackförbunden menar dock att deras representanter måste ta ett större ansvar för den här typen av incidenter.

Det fanns vidare medarbetare som hade hamnat i våldsamma situationer under arbetstid. Alla dessa faktorer sammantaget vittnar om en problematisk arbetssituation.

Ett viktigt arbete

Det finns problemområden i alla former av städning. Det är lätt att glömma hur viktigt arbetet egentligen är. Vi människor har ett stort behov av att befinna oss i hälsosamma miljöer. En lortig arbetsplats eller ett lortigt hem kan vara farligt. Ibland är vi inte ens medvetna om att vi befinner oss i en dammig och farlig miljö.

  • Sveriges radio berättar om hur smuts kan hindra byggen i Jönköping. I det här specifika fallet handlar det om ett gammalt bekämpningsmedel som kan utgöra en fara. Medlet finns i marken och man har av den anledningen få lov att senarelägga bygget. 
  • Det har länge spekulerats om hur farligt damm är. Faktum är att damm kan innehålla flera olika ämnen. Det är därför svårt att göra en fullständig estimering av dess farlighet. Av den anledningen är det alltid bäst att befinna sig i en ren miljö.
  • Vissa människor är mer känsliga än andra för damm. I en del fall har forskarna även kunnat se en skillnad mellan könen. Lungorna är i vilket fall de organ som är mest utsatta för farligt damm. Den som är allergisk bör alltid vara extra försiktig.
  • Smuts och damm behöver inte alltid vara synligt för ögonen. Partiklarna utger inte heller nödvändigtvis en särskild doft som kan varna oss om fara. Ur det här perspektivet är rena miljöer en extra viktig faktor. Det är svårt att skydda sig mot något du inte ser, i synnerhet i nya hotellmiljöer.
  • Smuts och damm sätter sig ofta i de yttre luftvägarna. Genom våra flimmerhår kan det sedan färdas vidare genom våra kroppar. Ibland kan den som befinner sig i en dammig miljö uppleva ett visst obehag i svalget. Om du redan är sjuk eller har problem med luftvägarna kanske du inte förstår vad det beror på. 

Arbetets kärna

Vi är alla i behov av noggrann städning. Som gäst på ett hotell ska du kunna förvänta dig en ren miljö. Detsamma gäller på din arbetsplats eller i andra offentliga rum. Städning kan alltså vara en investering i din egen hälsa. Vi tenderar dock att förknippa betald städning med lyx eller slöhet. I själva verket handlar det minst lika mycket om våra egna kroppar och deras välmående.