Allmänt

Vad är ALS? En djupdykning i Amyotrofisk Lateral Skleros

Amyotrofisk Lateral Skleros (ALS) är en progressiv neurodegenerativ sjukdom som påverkar nervceller i hjärnan och ryggmärgen. Denna sjukdom, som ofta är dödlig, leder till en gradvis försämring av motoriska funktioner. I denna artikel utforskar vi vad ALS innebär, dess symtom, pågående forskning och möjligheterna för behandling.

Vad betyder ALS?

ALS står för Amyotrofisk Lateral Skleros. Termen “amyotrofisk” hänvisar till muskelförtvining som uppstår till följd av sjukdomen, medan “lateral” beskriver de områden i ryggmärgen där de nervceller som styr musklerna försämras. “Skleros” indikerar förhårdnaden eller ärrbildningen i de drabbade regionerna. ALS är också känd som Lou Gehrigs sjukdom, uppkallad efter den berömda basebollspelaren som diagnostiserades med sjukdomen.

Vad är symtom på ALS?

Symtomen på ALS kan variera betydligt från person till person, men de följer ett liknande mönster av progressiv muskelsvaghet och atrofi. De tidigaste tecknen kan enligt 1177 inkludera:

 • Svaghet i armar, ben, fötter eller händer
 • Svårigheter att tala, svälja och andas
 • Muskelkramper och ryckningar
 • Onormal trötthet i armar och ben
 • Svårigheter med finmotorik

Eftersom ALS framskrider, blir patienterna ofta oförmögna att gå eller använda sina armar, och de kan ha svårt att tala och svälja. I de senare stadierna av sjukdomen kan patienter kräva heltidsvård. Det är viktigt att notera att ALS inte påverkar de sensoriska nerverna, så patienter behåller sin förmåga att känna smärta, temperatur och beröring.

Vad görs för forskning på ALS?

Forskningen kring ALS har intensifierats under de senaste åren, och enligt denna artikel från Karolinska Institutet finns det hopp, med flera lovande områden under utforskning. Dessa inkluderar:

 • Genetisk forskning: Genom att studera de genetiska faktorerna som bidrar till ALS, hoppas forskare identifiera nya mål för behandling.
 • Stamcellsterapi: Forskare undersöker hur stamceller kan användas för att reparera eller ersätta de nervceller som skadas av ALS.
 • Läkemedelsutveckling: Utveckling av nya läkemedel som kan sakta ner eller stoppa sjukdomens progression är en annan viktig forskningsgren.
 • Biomarkörer: Identifiering av biomarkörer för tidig diagnos och övervakning av sjukdomsprogressionen är också ett viktigt forskningsområde.

Denna forskning är avgörande för att förstå ALS bättre och utveckla effektiva behandlingar.

The Ice Bucket Challenge. En viral kampanj dom drog in över 100 miljoner amerikanska dollar till ALS-forskningen.

2014 spreds en viral utmaning för att uppmärksamma ALS, The Ice Bucket Challenge. Detta bidrog till att över 100 miljoner amerikanska dollar samlades in till olika ALS-organisationer runt om i världen. Vill du bidra till den svenska forskningen kring ALS finns bland annat Börje Salming ALS-stiftelse som har som mål att främja medicinsk vetenskaplig forskning och skapa initiativ för att ge stöd till drabbade och anhöriga.

Kan ALS botas?

För närvarande finns det ingen bot för ALS, och behandlingen fokuserar på att lindra symtom och förbättra livskvaliteten för patienterna. Riluzol och Edaravone är två läkemedel som godkänts för behandling av ALS och har visat sig kunna sakta ner sjukdomens progression något. Andra behandlingsstrategier inkluderar:

 • Fysioterapi och ergoterapi för att hjälpa till att upprätthålla rörlighet och funktion så länge som möjligt.
 • Logopedi för att hantera svårigheter med tal och sväljning.
 • Andningsstöd för att hjälpa patienter som har svårt att andas självständigt.
 • Näringsstöd och dietrådgivning för att säkerställa tillräckligt näringsintag.

Det är viktigt att notera att varje ALS-fall är unikt, och behandlingsplaner anpassas individuellt. Dessutom erbjuder stödgrupper och psykologisk rådgivning viktigt emotionellt och socialt stöd för både patienter och deras familjer.

Sammanfattning: Vad är ALS?

Amyotrofisk Lateral Skleros (ALS) är en allvarlig sjukdom som leder till progressiv muskelsvaghet och förlust av motoriska funktioner. Medan det för närvarande inte finns någon bot, är forskningen aktiv och syftar till att förstå sjukdomen bättre och hitta effektiva behandlingar. Genom genetisk forskning, stamcellsterapi, läkemedelsutveckling och identifiering av biomarkörer, hoppas forskare kunna erbjuda nya lösningar för de som drabbas av ALS. Samtidigt är stöd och symptomlindrande behandlingar avgörande för att förbättra livskvaliteten för ALS-patienter. Med fortsatt forskning och ökad medvetenhet finns hopp om framtida genombrott i kampen mot denna utmanande sjukdom.