View Sidebar
Lagar som reglerar svenska lotterier

Lagar som reglerar svenska lotterier

20/01/2014 13:22Comments are Disabled

Man har ett flertal lagar och reguleringar runt svenska lotterier. Det är inte vem som helst som får anordna ett lotteri, och även när man får tillstånd finns det restriktioner. Alla dessa regler är till för att skydda individer och se till att lotterierna sköts på rätt sätt.

MA269-spela bingoI princip är det bara ideella föreningar som kan anordna ett lotteri. Föreningens syfte ska vara ett gott ändamål, något som kan vara till nytta för samhället. Man kan få ett tillstånd som varar i tre år. Under denna period säger lagen att man kan arrangera lotterier för högst 20 prisbasbelopp. Ett prisbasbelopp kan variera men ligger nu för tiden på nästan 45 000 kronor. Om man uppnår gränsen innan de tre åren är slut, kan man ansöka om tillstånd för enstaka svenska lotterier.

Men även andra kan ansöka om att få anordna svenska lotterier. Vid idrottsevenemang eller i samband med nöjesparker brukar det nästan alltid finnas ett lotteri. Hur mycket lotterna får kosta och hur stor vinsten kan vara bestäms av de lagar som reglerar svenska lotterier. Både ideella föreningar och andra ska redovisa lotteriet, minst en gång om året om man har ett längre tillstånd.

Idag finns det två svenska lotterier som har fått sitt tillstånd från regeringen. Det är Svenska Spel och AB Trav och Galopp, också känt som ATG. Andra spelbolag har fått sina tillstånd från Lotteriinspektionen, som ser efter de lagar som reglerar svenska lotterier. När man lägger samman alla dessa spelbolag och allt de har att erbjuda ser man att det finns mycket på marknaden.

Lotteriinspektionen har som uppgift att kontrollera och se till att de lagar som reglerar svenska lotterier efterföljs. De ska inte bara bevaka själva lotterierna, utan även bidra till att en sund och säker spelmarknad. I tillägg arbetar de för att upprätta restriktioner för utländska lotterier. Dessa är ofta inte reglerade och bevakade på samma sätt som inhemska lotterier. Därför har man bland annat förbjudit reklam för dessa lotterier, något som inte hindrar att alla känner till dem. Det är dock inte olagligt att köpa lotter från andra länder.

Svenska lotterier omsätter flera miljarder kronor varje år. Allt fler spelar för att vinna, genom att satsa på lotterier som har stora vinstsummor eller belöningar. Ett antal lotterier har jämnat ut vinsterna något, även om man fortfarande kan vinna miljonbelopp. Man hoppas alltid att man ska bli den lycklige vid nästa dragning.

Leave a reply