Allmänt

Miljövänliga val för företag

Man gör ofta vad man kan för att spara energi hemma. Källsortering, solpaneler och speciella glödlampor. Allt detta bidrar till att göra jorden till en renare plats för barn och barnbarn, förutom att det faktiskt hjälper redan nu. Men även många företag och organisationer bidrar till miljön med flera små och större tilltag.

MU236-hotellobbyBEST WESTERN Sundsvall är ett ganska stort hotell. Med cirka 80 rum har man många personer som kommer och går, alltid något som behöver tvättas och en hel del glödlampor att hålla reda på. Man har valt att dra sitt strå till stacken, och följa flera av de riktlinjer som Sundsvall Energi ger, och har gått med i Svanen. De har speciella direktiv för hotell, och BEST WESTERN Sundsvall har medvetet arbetat mot att bli ännu mer miljövänligt.

I tillägg till att spara energi, något som Sundsvall Energi gärna ger ytterligare information om, arbetar BEST WESTERN Sundsvall medvetet för att använda färre farliga kemikalier i det dagliga arbetet. Drift är ett område där man ofta möter miljöfrågor, och transport är ett annat. För att kunna bli Svanen miljömärkt måste man ligga på rätt sida av gränsvärdet för energiförbrukning. Sedan måste man klara av minst ett av de andra gränsvärdena för vattenförbrukning, användning av kemiska produkter och avfallssortering.

Sundsvall Energi föreslår att man ser över byggnaden för att hindra att värmen försvinner ut i onödan. Täta fönster och isolera taket, inte ställa större möbler framför elementen utan låta värmen komma rätt ut i rummet. BEST WESTERN Sundsvall har tagit fasta på detta. Man har även informerat personalen och gjort dem energimedvetna, bland annat genom att lära dem släcka lampor. Ett annat sätt att spara energi är genom att ha närvarostyrd belysning- om ingen är i rummet behöver inte ljuset vara på.

Genom att följa de riktlinjer som finns för miljö och energi kan man göra stor skillnad i samhället. Ett hotell är aktivt dag och natt, så alla de små detaljerna bygger snabbt upp till en stor besparing. Med rätta val när det kommer till inköp och transport, kan man göra ännu mer nytta. Sundsvall Energi tillhandahåller inte bara el och värme, man hjälper också till att spara dessa. Tanken är den att om alla bara försöker bli mer medvetna så kan man nå långt. Både i hemmet, men framför allt i större företag som har stor energiomsättning varje dag. Målet är att jorden ska bevaras för framtida generationer.