View Sidebar
Produktutveckling steg för steg

Produktutveckling steg för steg

11/01/2014 00:28Comments are Disabled

Som själva namnet indikerar är produktutveckling en fortlöpande process. Man börjar med att diskutera en ide’, gärna genom någon form av brainstorming eller diskussion. Därefter gör man ofta en förstudie, bland annat för att se om det överhuvudtaget går att genomföra det man planerat. Här presenterar man all den information som behövs för att kunna gå vidare.

MA116-brainstormingDet är många saker som ska balanseras under en produktutveckling innan man kan börja följa dess anvisningar och komma igång med själva produktionen. Ekonomi är en viktig del av en förstudie. Det spelar ingen roll om konceptet är det absolut senaste och bästa, om man inte har tillräckligt med pengar för att skapa produkten kommer man inte att kunna nå fram till slutet. En annan sak man måste ta hänsyn till på ett tidigt skede är teknik.

En produktutveckling balanserar den teknik som finns tillgänglig med den man kan utveckla under arbetets gång. När man tar fram de anvisningar som behövs för produktionen vill man gärna lämna lite plats för innovation. Det kan inkludera nya tekniker eller helt enkelt förslag på en annorlunda modell. Med de senaste datorprogram som finns inom produktutveckling och design kan man lätt ta fram skisser på en dator och se om de skulle kunna fungera. Det mesta arbetet utförs virtuellt och materialkostnaderna behöver inte bli så stora.

Många företag idag är även intresserade av att bevara miljön. Redan under ett tidigt skede i produktutveckling inkluderar man anvisningar om hur man kan minimera avfall och miljöpåverkan i allmänhet. Det är inte alltid lätt att hitta den rätta balansen mellan dessa olika delar. Ofta kostar det lite mer att vara miljövänlig, det är billigare att bara köra på i samma gamla hjulspår som tidigare. Utveckling av ny teknik kan man tjäna på i längden, men det innebär ett tillfälligt hål i budgeten.

Man måste även tänka på vem man riktar sig till med den färdiga produkten. Oavsett om det är en fysisk produkt eller en tjänst som man utvecklar, fokuserar man på denna grupp redan under fasen med produktutveckling. Är det barnfamiljer eller äldre människor? Karriärskvinnor eller pensionärer? Alla har sina speciella behov och önskemål, något som verkligen reflekteras i hur man använder sina pengar. Större företag lägger ner mycket tid och pengar på marknadsundersökningar just därför att detta är grunden för framgång. När man vet vad folk vill ha kan man använda dessa anvisningar för att skapa något som de behöver eller önskar.

Leave a reply