solenergi

En värld med bara solenergi

För miljöaktivister är det en framtidsdröm. När alla använder sig av förnybara energikällor och ingen förstör jorden. Men alla vet att det är en dröm som inte kommer att bli uppfylld i det första laget. Det viktiga är dock inte vad alla andra gör, utan att individer fattar sina egna beslut. Sakta men säkert börjar solenergi och andra miljövänliga alternativ att bli allt vanligare.

Vind och sol är två stora alternativa källor. I Sverige har solceller blivit populära, både hos privatpersoner, bostadsrättsföreningar samt större företag. Det kostar inte allt för mycket att sätta upp dem, speciellt inte om du lyckas få något avdrag. I det långa loppet blir det billigare. Men framför allt är det bra för jorden och miljön runt omkring dig.

Dra ditt strå till stacken

Det är ju inte bara energikällorna som är viktiga för de som vill leva grönt. Bara en sådan sak som att källsortera är ett bidrag. Många har nu egen kompost, vilket faktiskt är enklare än det låter. Vissa hushåll kastar inte mycket mer än ett par påsar i månaden. De är försiktiga med vad de köper och hur de återvinner sakerna.

Men energi är kanske den största faktorn för många personer. Att kunna välja ett grönt alternativ är verkligen uppfyllelsen av en dröm. Det vanligaste nu för tiden är solceller. De är från en förnybar källa, nämligen solen. Och de är inte svåra att ta hand om. De kräver inte alls så mycket arbete. Hitta mer information hos GreenMatch.se.

En världsvid kampanj

Över hela världen försöker aktivister och regeringar sprida ett budskap. Nämligen att jorden är människors arv och att du bör vara försiktig med den. En del går ytterligare ett steg och satsar på alternativ energi själva. Eller så ger de bonus till de som installerar dem. SVT tar upp den intressanta utvecklingen med solcellsparker.

I vissa länder har de satt upp stora sjok av solpaneler, som ett enormt tak. På andra ställen lägger de ut solcellerna på en sjö, för att utnyttja reflektionerna från solen. Många hoppas på att det ska sprida sig ännu mer, för utvecklingen har gjort det mer tillgängligt. Du kan till och med ha solceller på motorvägen för att utnyttja energin.

Vem vet om solenergi kommer att vara dominerande i framtiden. Eller, rättare sagt, alternativa energikällor. Förnybara källor som inte förstör jorden allt för mycket. Det är vad många hoppas på, men som du helt enkelt får vänta och se.