View Sidebar
Från skam till självkänsla

Från skam till självkänsla

11/03/2014 13:56Comments are Disabled

MU122-kram

Det är inte lätt att vara anhörig till sexmissbrukare. Men det är också svårt att vara den som har problem. Man brukar säga att det är ett problem eller beroende om det påverkar en själv eller omgivningen negativt. En del riskerar till och med att förlora sina jobb, såvida de inte söker hjälp.

Med RoiZinne sexberoende behandling kan både missbrukaren själv och de anhöriga få hjälp att komma till rätta med situationen. Det kan vara ett självtest sexmissbrukare som får en att inse allvaret i situationen. Ibland kan det också vara anhörig till sexmissbrukare som tar steget och knyter den första kontakten.

Teamet bakom RoiZinne sexberoende behandling har olika utbildningar och erfarenheter. Bland annat har man en certifierad addiktolog samt en biträdande addiktolog på plats. Dessa kan hjälpa med självtest sexmissbrukare, men också aktivt arbeta med anhörig till sexmissbrukare. I tillägg har man en samtalsterapeut som har specialiserat sig på fördjupningsbehandling och traumabearbetning.

Med andra ord är man i mycket kompetenta händer när man väljer RoiZinne sexberoende behandling. Det kan vara svårt att erkänna, även för sig själv, att man har ett problem. Ibland är det andra, till exempel anhörig till sexmissbrukare, som insisterar på att man ska göra något. Genom den samtalsterapi och hjälp till självhjälp som man får kan man bryta den onda cirkeln. Självtest sexmissbrukare är bara en del av behandlingen.

Målet för RoiZinne sexberoende behandling är att ge patienten ett fullvärdigt liv, vad detta än kan innebära. Man dömer aldrig någon utan arbetar hårt på att bygga upp självkänslan, samtidigt som man försöker komma ur det destruktiva handlingssättet. Det första steget är att uppnå avhållsamhet. Därefter lägger man upp en individuell plan för att gå vidare. Det gäller att bryta ett negativt mönster, samtidigt som man bygger upp ett positivt levnadssätt.

Innan man sätter igång med någon form av behandling möter man först upp med patienten för en grundlig genomgång av problematiken. Alla personer är individuella och man kan inte behandla alla på samma sätt. Eftersom sexmissbruk kan innebära en rad olika saker och påverka patienten och omgivningen på olika sätt, måste man först analysera vad man har att arbeta med. Först därefter kan man lägga upp en plan. RoiZinne fokuserar en hel del på personlig kontakt och man ska helst möta upp minst en gång i månaden. Ifall man skulle vara bortrest eller av annan anledning inte kan komma, finns det möjlighet till diskussioner via internet.

Comments are closed