View Sidebar
Utbildning för kontrollansvarig

Utbildning för kontrollansvarig

04/11/2013 13:192 comments

Eftersom de allra flesta byggen idag kräver att man har en kontrollansvarig är det en viktig position. Man kommer att arbeta nära ihop under en längre tid, så man bör välja denne noga. Idag finns det ett behov av flera kontrollansvarig, så man uppmuntrar de som kan kvalificera att ta utbildningen.

MA171-byggeMan måste nu vara certifierad för att kunna arbeta som kontrollansvarig. Det finns kurser man kan gå först, typ kontrollansvarig Byggutbildarna, och därefter går man upp till tentamen. Kursen är inte så lång, men man måste ha en del kunskap innan. I tillägg ingår det ganska mycket självstudier. Själva tentan tar man cirka två veckor efter avslutad kurs. Man kan naturligtvis ta tentamen utan en kurs, om man tror att man kan klara av det.

Det finns flera olika kurs för kontrollansvarig Byggutbildarna. En grundkurs för kontrollansvarig hålls över fyra dagar. Om man inte har så mycket tid kan man välja en intensivkurs som bara tar två dagar. Nu finns det även möjlighet att läsa till kontrollansvarig Byggutbildarna på distans. Kursen hålls över fyra dagar och utförs interaktivt på datorn med bildspel och ljudfiler. Om man redan har gått igenom vissa moment av utbildningen kan man välja bort dessa. Många har till exempel redan läst om den nya PBL-lagen eftersom den var aktuell innan lagen om certifiering kom.

På en grundkurs för kontrollansvarig Byggutbildarna går man igenom många olika sidor av arbetet. Framför allt Plan- och Bygglagen (PBL) samt Plan-och Byggförordningen (PBF). Sedan har man Boverkets byggregler, olika försäkringar samt byggjuridik. I tillägg får man lära sig om olika miljöaspekter, något som allt fler byggherrar lägger vikt vid. Det är alltså ett ganska omfattande studiematerial.

Man kan få olika certifiering genom att gå en kurs för kontrollansvarig Byggutbildarna. Har man ett N-certifikat kan man stå som kontrollansvarig för mindre byggnader och arbeten. Det gäller för småhus och bostadshus med upp till två våningar eller motsvarande komplexitet. Däremot kan man vara kontrollansvarig för rivningar och byggnader av alla typer om man har K-certifikat. Ett certifikat är giltigt i fem år, sedan måste man förnya det. Varje år måste man också lämna in en rapport om de olika uppdrag man haft, och om man har gått någon fortbildning. Man kräver alltså mer av den som är kontrollansvarig nu, och det är i enlighet med EUs lagar och regler. Med en kurs för kontrollansvarig Byggutbildarna har man en god förutsättning för att ta tentamen och bli certifierad.

Leave a reply